اسکیت سرعت زنان

رکورد جهانی اسکیت سرعت زنان در ماده ۵۰۰ متر شکسته شد

الیز کریستی اسکیتر بریتانیایی در دومین رویداد از فصل 2016/17 مسابقات جام جهانی اسکیت با ثبت زمان 42.504 رکورد جهانی این رشته را ارتقا داد.