اسکیت هاکی ایلاین دختران

تیم اسکیت اینلاین هاکی بانوان آماده حضور در مسابقات جهانی می شود

سومین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی اسکیت هاکی اینلاین بانوان با حضور 25 ورزشکار به همراه چهار دروازه بان برگزار می شود.