اصفهانی

همگام با ورزش بانوان؛

مصاف بانوی کاتارو با حریفان آسیایی در ۲ رده انفرادی و تیمی

ملی‌پوش اصفهانی تیم ملی کاتای بانوان گفت: تنها بانوی اصفهانی هستم که هم در کاتای انفرادی و هم تیمی در مسابقات آسیایی اندونزی با حریفان به رقابت می‌پردازم.