اعدام

در پی حواشی المپیک 2016 ریو؛

سلفی دوستانه ای که ممکن است منجر به اعدام شود!

ورزشکار کره شمالی که سلفی را با ورزشکار کره جنوبی گرفت، ممکن است پس از بازگشت به کشورش اعدام شود.