افراد تراجنسیتی در المپیک ریو

برای اولین بار در تاریخ بازی‌های المپیک؛

داستان حضور یک مدل تراجنسیتی در افتتاحیه المپیک ریو

بامداد امروز، 16 مرداد ماه، مراسم افتتاحیه المپیک 2016 در ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار شد. یکی از موارد قابل توجه داستان حضور "لی تی"، سوپر مدل زن تراجنستی برزیلی در این مراسم بود.