افسانه حسن نایبی

با اطمینان می‌گویم اگر تمرینات بیشتری داشتیم؛

افسانه حسن نایبی: قهرمانی از آن تیم بسکتبال سه نفره بانوان ایران بود

مربی تیم بسکتبال بانوان ایران بیان کرد در تورنمنت قزاقستان از تیم ایران به عنوان تیمی که با حجاب و پوشش اسلامی به مسابقات رونق بخشید، تیمی سرعتی و سرسخت یاد کردند. مطمئنا اگر تمرین بیشتری داشتیم حتما قهرمان می‌شدیم.