الا نلسون

شغل جالب دو دوست و دو دونده زن المپیکی

الا نلسون و آنلیز روبی دو دونده استرالیایی و دو دوست بسیار صمیمی هستند که هر دو سهمیه حضور در المپیک ریو را بدست آورده‌اند. این دو با تکیه بر دوستی عمیق‌شان برای تامین هزینه‌های خود جهت حضور در ریو منبع درآمد جالبی را برای خود انتخاب کرده‌اند.