المپیاد جهانی

برای حضور در المپیاد جهانی شطرنج؛

محک جدی تیم ملی شطرنج دختران در آستانه المپیاد جهانی

دختران ملی پوش شطرنج ایران به منظور کسب آمادگی بیشتر برای المپیاد جهانی، در دیداری دوستانه به دیدار تیم پسران می روند.