المپیک مونترال

در آستانه آغاز مسابقات المپیک ریو؛

حضور زنان ایرانی، نیم قرن بدون مدال در بازی‌های المپیک

در حالی که کمتر از چهار ماه به آغاز بازی‌های المپیک ریو پیش رو داریم، در این گزارش به حضور 50 ساله بانوان ورزشکار ایرانی در مهمترین رویداد ورزشی جهان پرداختیم.