المپیک ویژه

اولیویا کویگلی، دارنده طلای بازی‌های المپیک ویژه درگذشت

اولیویا کویگلی دارنده نشان طلای بازی های المپیک ویژه تابستان 2015 بعد از چندین دوره شیمی درمانی و نبرد دو ساله با سرطان درگذشت.