المیپاد ورزشی

شکست تهران مقابل سنندج

المپیاد ورزشی دختران دانشجوی سمای کشور که از ظهر جمعه در سه رشته آمادگی جسمانی، بسکتبال و تنیس روی میز به میزبانی همدان آغاز شده با برگزاری مسابقات دور سوم رشته بسکتبال پیگیری شد.