الهه دارستانی

الهه دارستانی؛

سرمربی تیم ملی بسکتبال دختران: لباس‌های بانوان بسکتبالیست به کارشناسی مجدد نیاز دارند

سرمربی تیم ملی بسکتبال دختران زیر 16 سال گفت: لباس و نوع حجاب بانوان هیچ خطری برای آنها ایجاد نکرد اما نیاز هست که مجددا روی آن ها کارشناسی شود.