امکانات ورزشی

مدیرکل دفتر بانوان استانداری یزد؛

فضای مدارس دخترانه یزد به ورزش بانوان اختصاص یابد

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد با اشاره به اینکه فضای مدارس دخترانه یزد به ورزش بانوان اختصاص یابد، گفت: زمینه استفاده بانوان از امکانات ورزشی یزد فراهم شود.