اگنیشکا رادوانسکا

اگنیشکا رادوانسکا فاتح تنیس اوپن چین ۲۰۱۶ شد

اگنیشکا رادوانسکا تنیسور لهستانی به عنوان سید سوم رقابت های تنیس اوپن چین 2016 موفق شد در فینال یوهانا کنتا از بریتانیا را شکست داده و فاتح این مسابقات شود.