بادبانی

بندرانزلی، میزبان تیم ملی بادبانی خواهد بود

سومين مرحله اردوي تيم ملي بادباني به ميزباني پايگاه قهرماني بندانزلي از فردا 7 مهرماه آغاز مي شود.