بانجی جامپینگ

بانجی جامپینگ سحر قریشی در سریال پیکسل + عکس

تصویربرداری سریال «پیکسل» با صحنه ای از بانجی جامپینگ سحر قریشی ضبط شد.