بانوان در جام جهانی تیراندازی با کمان چین

صعود فرشته قربانی به یک شانزدهم در مسابقات جام جهانی تیراندازی با کمان

در ادامه مسابقات جام جهانی تیراندازی با کمان، فرشته قربانی، بانوی تیروکمان کشورمان در رشته کامپوند به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کرد.

نتایج ریکرو زنان در مسابقات جام جهانی تیراندازی با کمان چین

در نخستین روز از مسابقات جام جهانی تیراندازی با کمان، بانوان کماندار کشورمان در بخش ریکرو انفرادی و میکس به مصاف حریفان خود رفتند.

نتایج نخستین روز حضور بانوان در جام جهانی تیراندازی با کمان چین

در نخستین روز از مسابقات جام جهانی تیراندازی با کمان، بانوان کماندار کشورمان در بخش کامپوند به مصاف حریفان خود رفتند.