بانوان پرچمدار المپیک

چرا در ایران بانوان را پرچمدار مسابقات المپیک می‌کنند؟

اینکه چرا بانوان ورزشکار ایران که در مسابقات المپیک دوره‌های گذشته پرچمدار بودند در حال حاضر از مسئولان دلگیر و ناراحت هستند جای تأمل دارد. کاش تنها به سپردن پرچم به بانوان بسنده نشود، قبل و بعد از المپیک هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ مادی بانوان را پشتیبانی کنند.