بانوان گلف باز

مسابقات گلف قهرمانی کشور بانوان؛

استقبال بی‌سابقه بانوان گلف‌باز

مسابقات گلف قهرمانی کشور بانوان با استقبال بی سابقه ورزشکاران و تیم های استانی از این دوره از مسابقات در حال برگزاری است.