برنج و ماکارونی

برنج چاق کننده‌تر است یا ماکارونی؟

جدا از میزان کالری این مواد غذایی( برنج و ماکارونی) تفاوت دیگری با یکدیگر ندارند و اگر سبوس آنها جدا نشده باشد، حاوی ویتامین‌های خانواده هستند