بندبازی

بندبازی یک خانم بر روی آبشار + عکس

بند بازی و حرکت کردن بر روی بند یکی از جذاب ترین ورزش های آکروباتیک به حساب می آید