تنیسور شماره یک زنان جهان

سرنا ویلیامز قهرمان تنیس اوپن ایتالیا شد

سرنا ویلیامز تنیسور شماره یک زنان جهان بعد از 9 ماه ناکامی از شرکت در مسابقات مختلف، به مقام قهرمانی مسابقات اوپن ایتالیا رسید.