تیراندازی بانوان در المپیک ریو

سایت ورزش بانوان حامی بانوان المپیکی ایران؛

با گلنوش سبقت الهی در مسیر المپیک ریو

9 روز دیگر بازی‌های المپیک 2016 در شهر ریوی برزیل آغاز خواهد شد؛ سایت ورزش بانوان قصد دارد تا آغاز این رقابت‌ها با معرفی بانوان ورزشکار المپیکی کاروان ایران به استقبال این رویداد بزرگی ورزشی برود.