تیراندزای دختران

دعوت کمانداران به اردوی تیم ملی داخل سالن

با نظر فدراسیون تیراندازی با کمان نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی داخل سالن تیراندازی با کمان در بخش‌های مختلف اعلام شد