تیم بسکتبال بانوان کوشا سپهر سبلان

سرمربی تیم بسکتبال بانوان کوشا سپهر سبلان؛

پوران عباسی: تیم بسکتبال کوشا سپهر سبلان بدون حاشیه‌سازی به حقش رسید

سرمربی تیم بسکتبال بانوان کوشا سپهر سبلان بعد از قهرمانی تیمش بیان کرد از ابتدای فصل تمام اعضای تیم و باشگاه کوشا بدون هیچ حاشیه‌ای به قهرمانی فکر می‌کردند. تیم من با این قهرمانی به حقش رسید.

در آستانه آغاز هفته پایانی دور رفت رقابت‌های لیگ بسکتبال بانوان؛

عباسی: برنامه ویژه ای برای دیدار با تیم بسکتبال بانوان گاز دارم

برای این دیدار مقابل تیم گاز برنامه ویژه ای دارم تا بازیکنانم بتوانند آموزه های خود را در این بازی پیاده کنند. من فکر می کنم این دیدار بازی خوبی برای ما باشد.