جام ملت‌های اروپا

مادر دو فوتبالیست که سوژه رسانه‌ها شد

در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در دیدار تیم‌های سوئیس و آلبانی، مادر دو برادر فوتبالیست برای حمایت از دو فرزندش با پوشیدن لباسی که نصف برای حمایت از گرانیت در تیم سوئیس و نصفی از آن برای حمایت از پسر دیگرش تولانت در آلبانی بود، توجه رسانه‌ها را جلب کرد.