جایزه لاروس

نامزدهای دریافت جایزه لاروس برای بهترین ورزشکار زن سال ۲۰۱۷

شش نامزد نهایی دریافت جایزه لاروس به عنوان بهترین ورزشکار زن سال 2017 معرفی شدند.