جایگاه آسیایی

والیبال بانوان جام کنفدراسیون آسیا؛

ارتقاء جایگاه آسیایی‌مان دور از دسترس نیست

زینب گیوه، کاپیتان تیم ملی والیبال گفت: ارتقاء جایگاه هشتمی‌‌ در آسیا هدف اصلی‌مان است که رسیدن به آن دور از دسترس نیست.