جسیکا واتسون

ماندگارترین لحظات ثبت شده در ورزش زنان (۲)

در تاریخ ورزش زنان جهان لحظه های ناب و به یاد ماندنی زیادی ثبت شده و تا سالهای سال در ذهن بسیاری از مردم خصوصا ورزش دوستان نقش می‌بندد.