جعفری

مربی شهرداری بم بعد از سقوط تیمش به رده دوم جدول عنوان کرد؛

جعفری: قهرمانی در لیگ برتر فوتبال بانوان بی معنی است

در فوتبال بانوان توجهی به تیم قهرمان نمی شود در واقع تفاوت چندانی میان تیم قهرمان و سایر باشگاه های لیگ برتری نیست.