جنسیت کاستر سمنیا

ابهام جنسیتی برای دونده زن در المپیک ریو فاجعه می‌آفریند؟

کاستر سمنیا دونده اهل آفریقای جنوبی، بعد از قهرمانی در مسابقات جهانی با اعتراض حریفان نسبت به مرد بودنش روبه‌رو است. با آزمایشات مختلف ثابت شد که سمنیا زن است اما حالا در آستانه المپیک ریو او در خصوص تکرار مجدد این مسئله نگران است.