جهانی

روزنامه روسی اعلام کرد؛

وادا مجوز مصرف داروهای نیروزا صادر کرده است

سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) اعلام کرد: اسناد انتشار یافته هکری درباره دوپینگی بودن شماری از قهرمانان مدال آور ریو 2016، چیز جدیدی ندارد و استفاده از داروهای (ممنوعه) با مجوز و هماهنگی قبلی استفاده شده است.