جواد کریمی

عالمه سادات جباری قهرمان قهرمانان مسابقات بین المللی دبی شد

عالمه سادات جباري بانوي دوگانه كار ايراني كه در مسابقات 6 مرحله اي بين المللي دبي شركت كرده بود با دريافت جام قهرماني به عنوان قهرمان قهرمانان اين مسابقات شناخته شد.