جوجیتسو

بازی‌های داخل سالن آسیا، عشق آباد ترکمنستان_2017؛

سوده کمندانی نخستین بانوی مدال‌آور تاریخ جوجیتسو ایران

بانوی جوجیتسو کار ایران گفت: خوشحالم نخستین مدال جوجیتسوی بانوان ایران را به دست آوردم و این مدال متعلق به تمام زنان ایرانی است.

عشق آباد ترکمنستان_2017؛

بازی‌های داخل سالن آسیا؛ سوده کمدانی مدال برنز جوجیتسو بانوان را کسب کرد

سوده کمندانی نماینده جوجیتسو کشورمان در بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا به مدال برنز دست پیدا کرد.

عشق آباد ترکمنستان_2017؛

بازی‌های داخل سالن آسیا؛ سوده کمندانی از صعود به فینال جوجیتسو بازماند

سوده کمندانی پس از شکست در برابر رقیب ترکمنستانی برای رسیدن به مدال برنز با رقیبی از کشور پاکستان مبارزه خواهد کرد.