جودو المپیک ریو

با پایان مسابقات جودو المپیک 2016؛

گزارش کامل از مسابقات جودو زنان در المپیک ریو ۲۰۱۶

مسابقات جودو المپیک ریو در بخش زنان روز گذشته با برگزاری رقابت های وزن 78+ کیلو گرم در سالن کاریوکا آرنا 1 به پایان رسید.