جودو تیم ملی

لرستان و همدان قهرمان مسابقات جودو

در این رقابت های دو روزه در شهرستان شاهرود استان سمنان، در رده سنی نوجوانان تیم لرستان بر سکوی قهرمانی ایستاد و همدان و آذربایجان شرقی دوم و سوم شدند.