جونکو تابی

اولین زن فاتح قله اورست در ۷۷ سالگی درگذشت

جونکو تابی کوهنورد ژاپنی اولین زنی که موفق به فتح قله اورست شده بود روز پنجشنبه 21 اکتبر در سن 77 سالگی درگذشت.