جیل آلیس

در آستانه آغاز مسابقات المپیک 2016؛

شیوع بیماری زیکا در برزیل، مسئله ای حساس در میان زنان ورزشکار جهان

صلاحیت این را نداریم درباره ریو که به دلیل شیوع بیماری زیکا در وضعیت اضطراری قرار گرفته صحبت کنیم، اما فکر می کنم این موضوع، مسئله ای حساس بوده و تبدیل به یک مورد جهانی در میان ورزشکاران زن شده است.