حجاب اسلامی بانوان بسکتبالیست ایران

با طرح‌ جدید از پوشش بانوان بسکتبالیست بدنبال جواب مثبت فیبا هستیم

برای حضور بانوان بسکتبالیست‌ ایران در عرصه بین المللی، حاضریم بارها طرح‌های جدیدی از پوشاک بسکتبال بانوان ایران را به فدراسیون بین المللی ( فیبا ) ارائه کنیم.