حجازی

آتوسا حجازی: هنوز هم با تلفن همراه پدرم تماس می گیرند

تلفن همراه مرحوم پدرم یک نوکیا قدیمی است که دست مادرم است و هنوز دوستداران ناصر حجازی برایش پیامک می‌فرستند. متن بهاری می‌فرستند و اعیاد مختلف را تبریک می‌گویند. همین امسال بیش از ده‌ها پیامک رسیده بود که مادرم به خیلی از آنها پاسخ داد.