حذف از مسابقات المپیک ریو

زهرا نعمتی، با یک شکست از مسابقات تیرو کمان المپیک ریو کنار رفت؛

جو سنگین مسابقات المپیک علت حذف زهرا نعمتی

زهرا نعمتی، بانوی کماندار کشورمان پس از حذف از مسابقات المپیک عنوان کرد، فضای المپیک سنگین بود و من هم هیجان زده شدم و به همین خاطر نتوانستم عملکرد خوبی داشته باشم.