حضور زنان در فیفا

استخدام ۱۶ زن به عنوان ماموران امنیتی فیفا

فیفا ( فدراسیون جهانی فوتبال ) برای تامین امنیت در جریان برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی 16 زن و 7 مرد را به عنوان ماموران امنیتی استخدام کرده است.