حمله تروریستی

دو حادثه تروریستی امروز در تهران رخ داد؛

محکوم کردن حمله تروریستی تهران

سایت ورزش بانوان، همراه و همصدا با بسیاری از بانوان ورزشکار کشورمان، حملات تروریستی امروز تهران را محکوم کرد.