خانم

چرا که نه، قبول کنید خانم‌ها هم می‌توانند بدنساز حرفه‌ای باشند!

باورش سخت نیست، خانم ها هم میتوانند، انجام حرکات ورزشی سنگین بستگی به توانایی جسمی و روحیه‌ فردی انسان ها دارد نه به جنسیت. هستند خانم هایی که با علاقه و پشتکار بدنسازی می‌کنند. بهتر است آنها را حمایت کنیم، مسخره کردن مانع پیشرفت می شود.