خانه فوتسال

انتقاد شدید فرزانه توسلی به گزارش خانه فوتسال

خانه فوتسال گزارشی منتشر کرد مبنی بر معرفی برترین های فوتسال بانوان در سال 94، که با اعتراض فرزانه توسلی به جای خالی فهیمه زارعی در میان اسامی ذکر شده مواجه شد.