خبرنگاری بانوان

مسابقات تیراندازی جام بانوان خبرنگار در ارومیه

این مسابقات روز شنبه با شرکت بانوان خبرنگار از خبرگزاری ها ، سایت های خبری و نشریات محلی در محل سالن تیراندازی شهید باکری ارومیه برگزار و نفرات برتر آن مشخص شد.