خبرنگار زیبای استرالیایی

فرزند خبرنگار زیبای استرالیایی او را از رفتن به ریو منصرف می‌کند

سامانتا آرمیتاژ روزنامه نگار و مجری تلویزیونی اهل استرالیا در پستی در صفحه اینستاگرام شخصی اش به مخاطبان گفته است: امکان دارد به علت ترس از ویروس زیکا به ریو نروم و یا سفرم را به تعویق بیندازم.