خطر

اگر روال به همین صورت ادامه‌ یابد؛

خطری جدی بانوان جهان را تهدید می‌کند!

با اینکه امروزه تعداد بانوانی که ورزشکار هستند بسیار بیشتر از گذشته است، اما همچنان این باور وجود دارد که زنان نباید ورزش کنند، ورزش مردانه است، اگر این روند ادامه یابد، سلامت جسمی تمام بانوان در خطر است.

در پی حوادث المپیک ریو 2016؛

خطرناک ترین المپیک تاریخ

حوادث زیادی در چند روز گذشته برای ورزشکاران رخ داده و باعث مصدومیّتهای شدیدی برای آنها شده است.