خلاف

کاریکاتور زنان بدنساز خلافکار

برخی ورزشکاران مرد بعد از آموزش دادن به بانوان آنها را به مسابقات برون مرزی اعزام کرده‌اند. آنها به دادگاه احضار شده اند. کاریکاتوری در پی این داستان منتشر شده است.