دادگاه

همگام با ورزش بانوان؛

شاراپوا به میادین تنیس بازمی گردد

رییس فدراسیون تنیس روسیه گفت که ماریا شاراپوا ستاره تنیس روس که در ماه ژوئن به علت دوپینگ به مدت دو سال محروم شد، می تواند ماه ژانویه آینده به میادین مسابقات بازگردد.